وقف و موقوفه

وقف: جمع این واژه اوقاف است و به مال و زمین وقف شده، موقوفه گفته می‌شود.
در ادامه به وقف در حقوق، ارکان وقف، وقف چیست به زبان ساده، احکام وقف، ثواب وقف، وقف و انفاق چیست، تحقیق در مورد وقف، وقف چیست و چه اثراتی در جامعه دارد می پردازیم.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.