حقوق بین الملل خصوصی

حقوق رابطه اشخاص را در زندگی بین المللی تنظیم می کند. مباحثی مانند تابعیت و حقوق اقلیت ها و بحث اینکه روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین الملل تابع چه قانونی است.
(این بحث به تعارض قوانین معروف است )

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.