حقوق مدنی

حقوق مدنی: مهمترین و معروف ترین بخش حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق مدنی شامل روابط مالی و خانوادگی افراد جامعه با یکدیگر است.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.