داوری تجاری بین‌ المللی

داوری تجاری بین‌ المللی: یکی از روشهای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، داوری است. از آنجا که دعاوی تجاری متمایز از سایر دعاوی بین‌المللی است، داوری تجاری بین‌المللی نیز از سایر داوریها متمایز است. یکی از مهم‌ترین امتیازات داوری تجاری بین‌المللی، وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ۱۹۵۸ است.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.