کامن لا

کامن‌لا (به انگلیسی: Common law) نظام رویهٔ قضایی و سابقهٔ قضایی است. حقوق دانان پیرو نظام حقوقی مدون گاهی کامن‌لا را حقوق عرفی می‌نامند.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.