حقوق بین الملل

حقوق بین‌الملل: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که به‌طور کلی در رابطه بین دولت‌ها و بین ملت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.