ثبت اختراع

سند ثبت اختراع ، حق امتیاز یا اندیشه‌گواه یا پَتِنت (Patent) حق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایدهٔ ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.