حقوق مالکیت فکری (معنوی)

حقوق مالکیت فکری یا حقوق مالکیت معنوی به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.