طلاق توافقی

در طلاق توافقی، برای حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و غیره مسئله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم هر دو طرف تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت خواهد شد و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.