مجازات-جرم-جعل-استفاده-از-سند-مجعول-مجازات-جعل-قولنامه-مجازات-جعل-اسناد-بانکی-مجازات-جعل-اسکناس-مجازات-جرم-جعل-مدرک-تحصیلی-

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول​

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است. در مقاله ای به تفصیل تعریف جرم جعل و تزویز را تشریح کردیم. اما مجازات جرم جعل در مباحث مختلف و بسته به میزان جرم متفاوت است. در ادامه هر بخش به تفکیک آمده است.

مجازات جعل اسناد غیررسمی یا عادی

در مجازات های جرم جعل و استفاده از سند مجعول برای مجازات جعل در نوشته های غیررسمی یا اسناد در ق.م.ا طبق ماده 536 آمده است: هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی مانند قولنامه تزویر یا جعل کند و یا با علم به تزویر و جعل از اسناد مجعول استفاده کند به حبس شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

مجازات جعل قولنامه

هرشخصی قولنامه ای را جعل كند یا با آگاهی از جعلی بودن آن مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكومم می شود.

مجازات جعل اسناد رسمی

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی طبق ماده 525 اینگونه بیان شده که هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا به داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

1) مجازات جعل اسناد بانکی

2) مجازات جعل اسکناس

در قانون مجازات اسلامی طبق ماده 526 هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانک یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام کشور جعل یا وارد کشور کند یا با علم به جعل استفاده کند . اگر مفسد و محارب شناخته شود، به پنج تا بیست سال حبس محکوم می شود.

3) مجازات جعل اوراق بهادار و سایر اسناد تعهد آور بانکی

طبق ماده فوق (526 قانون مجازات اسلامی) اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه نیز اگر به قصد اخلال در وضع پولی یا بانک یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام کشور جعل یا وارد کشور کند یا با علم به جعل استفاده کند و مفسد و محارب شناخته شود، به پنج تا بیست سال حبس محکوم می شود.

مجازات جرم جعل مدرک تحصیلی

ماده 527 ق.م.ا جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارج را جعل کند یا با علم به جعل بودن استفاده کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می شود.

مجازات جعل علامت نهادهای عمومی و غیر دولتی

1) مجازات جعل سیب سلامت

ماده 528 ق.م.ا هر کسی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی مانند وزارت بهداشت و سیب سلامت را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.

2) مجازات جعل علامت استاندارد

همانطور که در ماده 528 قانون مجازات بیان شده هر کسی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند علامت استاندارد و همچنین استانداردهای جهانی (ایزو) را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.

3) مجازات جعل علامت تجاری

هر کسی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی مانند شهرداری، شرکت های خصوصی و یا دارندگان علامت تجاری را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.

مجازات جعل اسناد پزشکی

1) مجازات جرم جعل گواهی پزشکی

ماده 538 ق.م.ا هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه و برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از 6 ماه تا 1 سال یا 3 تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

2) مجازات جرم پزشک در جعل گواهی

ماده 529 ق.م.ا اگر پزشک تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخص برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

مجازات جعل عنوان برای شرکت در آزمون

ماده 541 ق. م.ا اگر کسی به جای دیگری در آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام به خارج یا امتحان داخلی نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها ، مدارس راهنمایی و هنرستان و غیره در جلسه امتحانات شرکت کند حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی، به دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

به مطلب امتیاز بدهید
0/5

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.