تعریف-جعل-رکن-ضرری-در-جرم-جعل-ارکان-جرم-جعل-عناصر-تشکیل-دهنده-جرم-جعل-جعل-در- قانون-مجازات-جدید-مجازات-جعل-و-استفاده-از-سند-مجعول-جعل-مفادی-چیست-

تعریف جعل و ارکان جرم جعل

تعریف جعل و تزویر

جعل از نظر لغوی به معنای دگرگون نمودن و تزویر به معنی تقلب و حیله می باشد به طوری که چیزی خلاف واقع جلوه داده شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ساختن هر چیزی مانند سند به یکی از روش های قابل پیش‌بینی در قانون که بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری باشد. از سوی دیگر از نظر حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ساختن هر چیزی مانند سند به یکی از روش های قابل پیش‌بینی در قانون که بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری باشد. در ماده 523 ق.م.ا درباره جعل و تزویر چنین آمده که جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتة دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و مانند موارد فوق الذکر، می باشد.

ارکان جرم جعل

جرم جعل دارای چهار رکن مادی، معنوی و قانونی و ضرری است.

  1. رکن مادی جعل
  2. رکن معنوی جعل
  3. رکن قانونی جعل
  4. رکن ضرری جعل 

رکن مادی جعل: رکن مادی جعل شامل فعل و ترک فعل می شود.برای تحقق رکن مادی جرم جعل باید اعمال و افعالی که در تعریف آن آمده توسط شخص انجام شود.

رکن معنوی جعل: با آگاهی و هوشیاری برای انجام عمل مجرمانه جعل انجام شود.

رکن قانونی جعل: باید عمل ارتکابی توسط متهم با مواد قانونی جعل در ق.م.ا مطابقت داشته باشد.

رکن ضرری جعل: عمل انجام شده توسط جاعل باعث ضرر به اشخاص، شخص و یا جامعه شده باشد.

تعریف جاعل: جاعل شخصی است که با تقلب و حیله سند یا نوشته ای را تغییر می دهد که با عمل انجام شده باعث ضرر به دیگری شود.

تعریف-جعل-ارکان-جرم-جعل-جعل-سند-جعل-قولنامه-جعل-مبایعه-نامه-جعل-چک-مجازات-

انواع جعل اسناد رسمی

1) جعل احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهوری یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان
2) جعل مهر یا تمبر و علامت شرکت یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
3) جعل احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی
4) جعل منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود
5) جعل اسکناس رایج داخل یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانک.

یکی از مباحث مهم در مبحث جعل اسناد و استفاده از سند مجعول علاوه بر توضیحات فوق تاثیر چند وجهی جرم جعل در ایجاد اثرات و تبلیغات منفی اینکار در جامعه دارد و تاثیر دیگر آن در استفاده مجرمین حرفه ای از اینگونه اسناد جعلی در جهت رسیدن به اهداف مجرمانه خود پدید می آید.

کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی شامل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و دادگاه ها، شرکت ها و مراکز آموزشی باید در صدور اسناد هویتی و تحصیلی افراد دقت کافی را داشته باشند زیرا اینگونه اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد فردی خواهد بود.

در صورتی که با فرد یا افرادی مواجه شدید که جعل سند کرده بودند یا مدارک هویتی یا تحصیلی شما ایرادات حقوقی و قضائیی داشت یا فردی هویت شما را جعل کرده بود و نیاز به وکیل جعل داشتید موسسه حقوقی بین المللی حامی ایرانیان به همراه وکلای پایه یک دادگستری و با کمک اساتید مجرب رشته حقوق تلاش می کنند تا به شما کمک کنند و به شما در حل این مشکل یاری رسانند.

در صورتی که میخواهید در مورد مجازات جعل بیشتر بدانید می توانید در ادامه مقاله مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول را مطالعه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.