جرم مواد مخدر

جرم مواد مخدر: در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات و جرم نگهداری و حمل مواد مخدر مانند هروئین و شیشه، بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک آمده است.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.