جرایم رایانه ای (سایبری)

جرایم رایانه ای: جرایم رایانه ای یا جرایم سایبری، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی هستند. جرائم رایانه ای یا جرائم فضای مجازی

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.