حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است و حمایت‌های دولت از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه و چگونگی مجازات اشخاص از طرف حکومت را شامل می شود.

تعریف-جعل-رکن-ضرری-در-جرم-جعل-ارکان-جرم-جعل-عناصر-تشکیل-دهنده-جرم-جعل-جعل-در- قانون-مجازات-جدید-مجازات-جعل-و-استفاده-از-سند-مجعول-جعل-مفادی-چیست-

تعریف جعل و ارکان جرم جعل

تعریف جعل:
در قانون از جعل تعریف دقیقی موجود نیست و ارائه نشده است. در ماده ۵۲۳ ق.م.ا درباره جعل و تزویر چنین آمده که جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا مضای اشخاص رسمی و غیر رسمی
ارکان جرم جعل:
رکن مادی جعل
رکن معنوی جعل
رکن قانونی جعل
رکن ضرری جعل

مجازات-جرم-جعل-استفاده-از-سند-مجعول-مجازات-جعل-قولنامه-مجازات-جعل-اسناد-بانکی-مجازات-جعل-اسکناس-مجازات-جرم-جعل-مدرک-تحصیلی-

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول​

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۵۲۵ اینگونه بیان شده که هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا به داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

به بالای صفحه بردن