تماس با ما

میتوانید از لیست زیر با یکی از نزدیکترین شعب موسسه حقوقی بین المللی تماس حاصل فرمائید. همچنین در انتهای همین صفحه می توانید با پر کردن فرم با ما در تماس باشید.

اگر درخواست همکاری دارید حتماً از طریق صفحه همکاری و فرم مربوطه اقدام کنید.

آدرس شعبه ۱

مشهد - شهرک غرب
نبش شریعتی ۳۰

تلفن شعبه ۱

۹۸۵۱۳۶۶۲۳۹۶۶+
۹۸۵۱۳۶۶۲۱۱۳۹+

ساعت کار

شنبه تا پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۲۱

آدرس شعبه ۲

مشهد - شهرک غرب
نبش حجاب ۴۰

تلفن شعبه ۲

۹۸۵۱۳۶۲۳۴۲۸۲+

ساعت کار

شنبه تا پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۲۱

آدرس شعبه ۳

-

تلفن شعبه ۳

۹۸+
۹۸+

ساعت کار

شنبه تا پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۲۱

تماس با ما