تماس با ما

آدرس شعبه ۱

مشهد - شهرک غرب
نبش شریعتی ۳۰

تلفن شعبه ۱

۹۸۵۱۳۶۶۲۳۹۶۶+
۹۸۵۱۳۶۶۲۱۱۳۹+

ساعت کار

شنبه تا پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۲۱

آدرس شعبه ۲

مشهد - شهرک غرب
نبش حجاب ۴۰

تلفن شعبه ۲

۹۸۵۱۳۶۲۳۴۲۸۲+

ساعت کار

شنبه تا پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۲۱

آدرس شعبه ۳

مشهد - شهرک غرب
پلیس راه قاسم آباد-سعادت ۴-پلاک ۴

تلفن شعبه ۳

۹۸۵۱۳۶۶۲۳۹۶۶+
۹۸۵۱۳۶۶۲۱۱۳۹+

ساعت کار

شنبه تا پنجشنبه ۸:۳۰ تا ۲۱

به بالای صفحه بردن