حقوقی

مقالات مربوط به پرونده های حقوقی

مراکز-تعویض-پلاک-چه-زمانی-بازگشایی-می‌شود؟-کرونا

مراکز تعویض پلاک چه زمان بازگشایی می‌ شود؟

مراکز تعویض پلاک چه زمانی بازگشایی می‌ شود؟ تعداد 460 مرکز تعویض پلاک خودرو کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند شروع به کار کنند.

تعویض پلاک-تعویض پلاک خودرو-مدارک تعویض پلاک خودرو-مدارک لازم فروشنده خودرو-مدارک خریدار خودرو-هزینه تعویض پلاک خودرو-هزینه های برعهده فروشنده-مراحل تعویض پلاک خودرو-برگ سبز خودرو-سندزنی خودرو-چگونه تعویض پلاک خودرو انجام دهم-اصل کارت شناسایی خودرو-سند فروش کارخانه سازنده-سند مالکیت خودرو که توسط ناجا صادرشده-کارت معاینه فنی-کارت معاینه فنی خودرو-بیمه نامه شخص ثالث-مدارک لازم احراز سکونت خریدار-خلافی خودرو

مدارک تعویض پلاک خودرو

مدارک مورد نیاز برای تعویض پلاک خودرو از قبیل اصل کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده و حضور هر دو نفر الزامی است. مدارک جهت محل سکونت خریدار و اصل مدارک خودرو مانند کارت ماشین، کارت معاینه فنی، بیمه نامه معتبر، اصل سند کارخانه و برگ سبز خودرو

به بالای صفحه بردن