تعویض پلاک-تعویض پلاک خودرو-مدارک تعویض پلاک خودرو-مدارک لازم فروشنده خودرو-مدارک خریدار خودرو-هزینه تعویض پلاک خودرو-هزینه های برعهده فروشنده-مراحل تعویض پلاک خودرو-برگ سبز خودرو-سندزنی خودرو-چگونه تعویض پلاک خودرو انجام دهم-اصل کارت شناسایی خودرو-سند فروش کارخانه سازنده-سند مالکیت خودرو که توسط ناجا صادرشده-کارت معاینه فنی-کارت معاینه فنی خودرو-بیمه نامه شخص ثالث-مدارک لازم احراز سکونت خریدار-خلافی خودرو

مدارک تعویض پلاک خودرو

مدارک مورد نیاز برای تعویض پلاک خودرو از قبیل اصل کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده و حضور هر دو نفر الزامی است. مدارک جهت محل سکونت خریدار و اصل مدارک خودرو مانند کارت ماشین، کارت معاینه فنی، بیمه نامه معتبر، اصل سند کارخانه و برگ سبز خودرو