اسرار تجاری

اسرار تجاری: فرمول ، طرح ، روش ، الگو ، تکنیک ، فرایند یا مجموعه‌ای از اطلاعات که مزایای اقتصادی نسبت به رقبا ایجاد کند را اسرار تجاری می‌گویند.

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.