چک

چک: چک بانکی به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط به آن.
چک بانکی، چک برگشتی، چک چیست، قانون چک
تعریف چک، چک در وجه شخص، دسته چک، وشتن چک

چیزی که می‌خواستید پیدا نشد. از جستجو کمک بگیرید.